Základná škola Abovce


 

Informačné stránky k projektu Zvyšovanie počítačovej gramotnosti v obci Abovce

 • Cieľom projektu je „otvorenie“ Základnej školy v obci Abovce pre realizovanie vzdelávacích kurzov zameraných na zvyšovanie počítačovej gramotnosti vo veľmi ekonomicky a sociálne zaostalom prostredí c cca 50% nezamestnanosťou
 • Vylepšenie konzultačných a odborných kapacít školy v tejto oblasti, ktoré budú prístupné, otvorené pre miestnu komunitu.
 • Následným cieľom projektu je aj realizovanie IT mentoringu - na mieru šitej priebežnej podpory a praktického IT poradenstva, dodatočného vzdelávania pre znevýhodnené skupiny zameraného na praktické vylepšovanie životných možností cez IT a získavanie zamestnanie pomocou IT
 •  

Cieľové skupiny projektu

 • Ženy v obci ohrozené nezamestnanosťou
 • Vidiecke obyvateľstvo
Rómovia z obce, ktorí tvoria cca 40% obyvateľstva

Implementácia projektu

 1. informačná a motivačná kampaň v obci a blízkom okolí
 2. Príprava implementácie a miestnych kapacít (priestory, technika, personálu)
 3. zistenie individuálnych potrieb a zaradenie záujemcov do jednotlivých vzdelávacích a poradenských modulov
 4. realizovanie vzdelávania :
  1. Vidiecke obyvateľstvo
  2. Ženy
  3. Rómovia z obce
 5. Zahájenie priebežného „mentoringu“ a praktického IT poradenstva
 6. ukončenie vzdelávania, resp. vykonanie testov, skúšok ECDL pre účastníkov,
 7. Záverečné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektuVstupy projektu
 • potenciálne počet obyvateľov lokality 700
 • počet zúčastnených vo vzdelávaní:
  • ženy ohrozené nezamestnanosťou - 2 skupiny, po 5 osôb, 70 hodín
  • vidiecke obyvateľstvo – 2 skupiny po 5 osôb, 70 hodín
  • Rómovia – 1 skupina, po 5 osôb, 70 hodín
 • Potenciálny záujemcovia o IT mentoring a poradenstvo 100 osôb
 • Školiace priestory a zariadenia ZŠ

Výstupy projektu

Kvantitatívne ukazovatele

 • Počet účastníkov školenia: 25 osôb
 • počet získaných certifikátov ECDL - podľa záujmu o certifikát ECDL cca 10-12 osôb
 • počet zúčastnených IT mentoringu cca 30 osôb
 • informačná kampaň 1 x
 • Informačný leták 1 x
 • počet osôb z lepšou uplatniteľnosťou na trhu práce 20 osôb

Kvalitatívne ukazovatele:

 • Zvýšenie počítačovej gramotnosti v obci a vzdelanostnej úrovne
Zlepšené kapacity obce Abovce, pre vzdelávanie dospelých

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-11-14 14:53:54

Dátum vytvorenia: 2019-11-14 14:50:24

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár