Zmluvy, dohody 2022


Dohoda  §  10  -  od  01.01.2022.pdf

Dohoda  § 12   -  od 01.01.2021.pdf

Zmluva o poskytnutí služby č. 51 23 01.pdf

Príloha č.1 k Zmluve č.51 23 01.pdf

Dodatok č.1 k zmluve č.140 20 01.pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 91 19 01.pdf

Zmluva o úvere č. 68 018 22.pdf
Dátum poslednej aktualizácie: 2023-03-03 08:22:19

Dátum vytvorenia: 2021-11-22 11:07:42

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár