Zmluvy ,dohody 2013


Zmluvy, dohody

Dohody - UPSVaR AP

Dohody - UPSVAR OS

Dohody - UPSVaR AČŽP

Dohody - UPSVaR AČ

Uznesenie č.9/2013

Uznesenie č. 10/2013

Dohody - UPSVaR DP

Zmluva  o  dielo

Kúpna  zmluva

Odpredaj  majetku

Dodatok  č.  DOD/01 -  FSR

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-10 14:31:24

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 13:36:29

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár