Zmluvy dohody 2016


Dohoda - § 12

Dohoda - § 52 

Dohoda - § 54 

Zmluva o spolupráci  - TSP 

Dodatok  č.  1 - § 52 

Zmluva  o  dielo  - Stavart

Dohoda  -  §  12  od 01.07.2016  

Dohoda  -  §  52  od 01.07.2016 

Dohoda  -  Absolventská  prax 

Dohoda  -  § 54  od  01.07.2016 

Národný  projekt  Terénna  sociálna  práca 

Objednávky

Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-10 14:31:59

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 13:37:51

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár