Zmluvy, dohody 2015


Zmluva s PROUNIONOM 

Dohoda - §50j/NS/2015

Zmluva  o  poskytnutí  služieb  -  PROUNION

Zmluva - PPA 

Zmluva o pripojení k Informačnému systému - DEUS 

Zmluva  o  dielo  -  STALEZA GROUP SERVICES

Zmluva o dielo - Ing. Alžbeta Czipruszová.pdff - 3/2015Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-11 09:21:17

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 09:36:58

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár