Zmluvy, dohody 2019


Prehlásenie obce - vytriedenie KO

Dohoda  -  § 10

Dohoda  -  § 12

Dohoda  -  § 50j

Zmluva  o  Municipálnom úvere

Zmluva  Fond Nadácie Gábora Bethlena

Fotky  :  1

Fotky  :  2

Fotky  :  3

Fotky  :  4

Zmluva o bežnom účte - Prima banka.pdf

Dodatok  č.N20160127031D01   - Implementačná  agentúra

Dohoda  -  § 50j

Dohoda  -  § 12.pdf

Zmluva o zriadení vecného bremene.

Súhrnná  správa  o  zákazke: Úprava priestranstiev  pred  ZŠ  s  MŠ  v  obci  Abovce

Dodatok  č.  1  k  zmluve  o  dielo  3/2015 -  Ing.  Alžbeta  Czipruszová


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-09-11 09:20:40

Dátum vytvorenia: 2020-09-10 13:40:18

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár