Aktuality


vasarnap.com

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.

A községi hivatal műhelyéből 2007 októberétől számítva 22 projekt, pályázati beadvány került ki.

Tvorba PHSR - 2019-11-18 12:35:22

Dotazník pre tvorbu PHSR, pre programovacie obdobie 2015 - 2020

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár