Referendum 2023


Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Rozhodnutie_prezidentky_Slovenskej_republiky.pdf

Utvorenie volebného okrsku.pdf

Menovací dekrét.pdf

Adresa pre doručenie.pdf

Informácie pre voliča.pdf

Választási tájékoztató.pdf


Dátum poslednej aktualizácie: 2022-11-16 14:29:15

Dátum vytvorenia: 2022-11-16 14:29:15

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Abovce


Obecný úrad

Abovce 99

980 44, Lenartovce

IČO: 00 592 099

E-mail: info@obecabovce.sk

Tel.: 047/559 41 81

Web: www.obecabovce.sk

Kalendár